Velkommen til heiboll.dk.

Heiboll.dk er  drevet af Jesper Heibøll.

Jeg er skoleleder gennem 16 år - det være sig både som skoleleder og viceskoleleder på 3 forskellige skoler med et meget forskelligt elevgrundlag. Jeg har desuden arbejdet som lærer og pædagog på et socialpædagogisk opholdssted for frivilligt anbragte unge mellem 13 og 20 år. Jeg har i min ledelseskarriere haft sit store fokus på relationsarbejdet – det være sig mellem lærer/pædagog og elev, ledelse og personale samt skole og hjem.

To af mine tidligere medarbejdere beskriver mig bla således:

”Som menneske er Jesper meget empatisk og nærværende, hvilket har betydet, at mange ansatte har brugt hans sparring i både faglige og private sammenhænge. Hans empati og evne til at lytte i forhold til elever, forældre og medarbejdere har skabt gode relationer, og han er kendt for sin fantastiske evne til konflikthåndtering. Hans mod til at bruge sig selv og egne erfaringer er enestående og vidner om et ”ægte menneske”.”

 

Som menneske og leder er jeg meget optaget af relationen mellem mennesker. Den er mit omdrejningspunkt i min praksis. Jeg er fokuseret på, at udvikling bedst gennemføres i et samarbejde - at lederskab kræver, at man er i stand til at etablere følgeskab. Jeg tror på, at det er den åbne dialog og en reel nysgerrighed, der bringer både udvikling, godt samarbejde samt glade og engagerede medarbejdere. Jeg tror på, at man som leder og medarbejder skal være villig til at tage chancer med risiko og at fejle, men ikke med det fokus at fejle.
Jeg brænder for personale- og organisationsudvikling. Det gør mig glad, hvis jeg kan være fødselshjælper i organisationsudvikling, hvor man udvikler med afsæt i det bestående, og med det erklærede formål, at det skal give mening i organisationen og for den enkelte medarbejder.
Jeg mener desuden at professionelle læringsfællesskaber kan være et af de betydningsfulde svar på det offentliges udfordringer - det være sig både inden for skole-, daginstitutions- og ældreområdet. En tilgang, hvor man har fokus på samarbejdsmodeller og hvordan disse kan påvirke et samarbejds- og læringsmiljø i organisationen. Jeg vægter et fokus på at medarbejdere har respekt for faglighed hos kolleger, praktikere og eksperter og går "fra synsningspraksis til erfarings- og videnspraksis".  

På min side vil jeg dele artikler om diskursen i den offentlige debat  - især på skoleområdet. Jeg mener at være i stand til at give kvalitative bud på, hvordan der bedrives og, ikke mindst, bør bedrives ledelse og udvikling i den offentlige sektor. Find mine artikler på linkene i topmenuen,