Udviklingen i den offentlige sektor har gennemgået en rivende forandring gennem de sidste 20 år, men især i de seneste 15 år er der sket et kvantespring af dimensioner. Der er sket gennemgribende ændringer i den offentlige ledelse og ikke mindst i den måde, offentlige institutioner drives på. Der er sket i stor udflytning af økonomi og ansvar til de enkelte enheder, skoler, daginstitutioner mm., men i de seneste år er der sket en centralisering af magten og beslutningskompetencen - men ansvaret er stadig placeret decentralt. Dette giver en skævvridning af hele den offentlige sektor, og fjerner ansvar fra beslutningstagerne og skaber syndebukke på ledelses- og medarbejderniveau.

Der er kommet et helt urealistisk syn på ledelse og drift af offentlige institutioner hos politikere og topledere i kommuner og stat, hvilket har resulteret i en helt skandaløs måde at betragte systemets potentialer på.

Jeg vil på denne side skabe fokus på netop disse problemstillinger, som udspringer af New Public Management og dens indflydelse på driften i kommuner og stat.